امروز دوشنبه 27 خرداد 1398

B Park 50واحد اطلاع رسانی شورا: جمعه صبح مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان از پروژه پارک بزرگ  4 هکتاری گنبد کاووس بازدید کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورا: صبح روز جمعه مهندس ابراهیم کریمی به همراه علی پورمندی رئیس شورای اسلامی از پروژه 4 هکتاری پارک انتهای خیابان امامزاده غربی بازدید بعمل آوردند و در خصوص مسائل ادامه پروژه از قبیل تأمین اعتبار و احداث برنامه‌های تفریحی و گردشگری در این پارک بحث و تبادل نظر داشتند.

در این بازدید مهندس قدرت شاکری مشاور مدیر کل و مهندس پورمهدی رئیس میراث فرهنگی گنبد و تنی چند از اعضای شورای اسلامی حضور داشتند.