امروز سه شنبه 31 فروردين 1400

shora jalase 1اخبار شورا-  اولین جلسه سال دوم ، شورای اسلامی شهر گنبد کاووس با ریاست بابک پاکدل برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شورا-  امروز 3 شهریورماه جلسه دیدار و ملاقات مردمی با موضوع رسیدگی به مسائل و مشکلات شهروندان گنبد کاووس به ریاست بابک پاکدل برگزارشد.