امروز پنجشنبه 29 فروردين 1398

ناگفته‌ها از سایه پرفشار تیم‌داری والیبال گنبد بروی شورا و شهرداری

 علی پورمندی رئیس شورا، برخی موانع تیمداری در والیبال گنبد را مطرح کرد

ادامه مطلب...واحد اطلاع رسانی شورا: چند وقت اخیر صحبت‌هایی مبنی بر اینکه شهردار و شورای شهر گنبد مانع تیمداری والیبال هستند از سوی برخی افراد در بین مردم و رسانه‌ها مطرح شد که برای شفاف‌سازی این شایعات و رسانه‌ای کردن اینکه شهردار و شورای شهر برای تیمداری والیبالی‌ها در سال جاری چه کارهایی کردند دعوت آقای پ‍ورمندی رئیس شورا را ‍‍ پذیرفتیم.

روابط عمومی شوار: دوم آذرماه در صحن شورا؛ نشستی با فرماندار و شورای شهر کلاله و مدیر فرودگاه قابوس با شورای اسلامی و شهردار گنبد داشتند که در ذیل قسمتی از بیانات اعضای شورای شهر کلاله می‌آید:

ادامه مطلب...