امروز سه شنبه 31 فروردين 1400

پیام نوروزی سال 1399

معرفی اعضای شورای پنجم

Rasool Paydar01

رسول پايدار

محل کار : مرکز بهداشت شهرستان گنبد کاووس

کارشناس مسئول بهداشت محیط و حرفه ای شهرستان

رشته : کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست

سمت:

۱- نایب رئیس شورای اسلامی

۲- عضو کمیسیون سلامت - محیط زیست و خدمات شهری

۳- عضو کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری

۴- عضو کمیسیون عمران - حمل و نقل و شهرسازی

۵- عضو کمیسیون هیات عالی سرمایه گذاری

۶- عضو کمیسیون بدوی کفالت حوزه نظام وظیفه