امروز سه شنبه 31 فروردين 1400

پیام نوروزی سال 1399

معرفی اعضای شورای پنجم

Aref Gorgani01

عارف گرگانی


محل کار : 

شبکه بهداشت و درمان شهرستان گنبد کاووس

کارشناس مسئول اداره نظارت بر مواد غذایی

مدیر داخلی بیمارستان مطهری گنبدکاووس


رشته :  کارشناسي ارشد تغذيه

سمت:

1- عضو کمیسیون سلامت - محیط زیست و خدمات شهری

2- عضو کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری

3- عضو کمیسیون فرهنگی - اجتماعی و ورزشی

4- عضو کمیسیون معاملات

5- عضو کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵