امروز پنجشنبه 29 شهريور 1397

پیام نوروزی سال ۱۳۹۷

معرفی اعضای شورای پنجم

Aref Gorgani01

عارف گرگانی


محل کار : 

شبکه بهداشت و درمان شهرستان گنبد کاووس

کارشناس مسئول اداره نظارت بر مواد غذایی

رشته :  کارشناسي ارشد تغذيه

سمت:

1- منشی اول شورا

۲- عضو کمیسیون سلامت - محیط زیست و خدمات شهری

۳- عضو کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری

۴- عضو کمیسیون فرهنگی - اجتماعی و ورزشی

۵- عضو کمیسیون معاملات

۶- عضو کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵