امروز سه شنبه 31 فروردين 1400

پیام نوروزی سال 1399

معرفی اعضای شورای پنجم

AnnaMohamad Gharanjik01

 آنه محمد قرنجیک

محل کار : رییس اداره راه و شهرسازی مینودشت و گالیکش

رشته : کارشناس عمران

سمت:

1- منشی دوم شورای اسلامی

۲- عضو کمیسیون سلامت - محیط زیست و خدمات شهری

۳- عضو کمیسیون اداری و حقوقی

۴- عضو کمیسیون عمران - حمل و نقل و شهرسازی

۵- عضو کمیسیون تجدید نظر ماده ۱۰۰

۶- عضو کمیسیون قطع درخت

۷- عضو هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی شهرستان