امروز شنبه 29 خرداد 1400

پیام نوروزی سال 1399

معرفی اعضای شورای پنجم

Parviz Naseri01

پرویز ناصری

 محل کار :

مدیر هنرستان سید قطب گنبد کاووس

عضو نظام مهندسی استان گلستان دارای پروانه پایه یک نظارت

ناظر گاز صنعتی و خانگی

ناظر آبفا

کارشناس دادگستری و شوراهای حل اختلاف در رشته تاسیسات ساختمان و تاسیسات کارخانجات

رشته : کارشناسی ارشد مکانیک تبدیل انرژی

سمت:

۱-  عضو خزانه دار شورا

۲-  عضو کمیسیون عمران

۳- عضو کمیسیون سلامت

۴- عضو کمیسیون حقوقی و سرمایه گذاری 

۵- عضو کمیسیون ماده 100 و امور مالیاتی 

۶- نماینده و ناظر شورا در سازمان آتش‌نشانی شهرداری گنبد کاووس