امروز سه شنبه 31 فروردين 1400

پیام نوروزی سال 1399

معرفی اعضای شورای پنجم

A GH Gharravi01

عبدالغفور یاپنگ غراوی

محل کار : فرمانداری شهرستان گنبد کاووس

رشته : مهندسی عمران

           کارشناس حقوق

سمت:

1- منشی اول شورای اسلامی

2- عضو کمیسیون عمران

3- عضو کمیسیون سلامت

4- عضو کمیسیون فرهنگی

5- نماینده شورا در کمیسیون تحویل و تحول ماده 11 قانون شهرداری‌ها

6- نماینده شورا در کمیسیون تقدیمی و املاک امور مالیاتی شهرستان

7- نماینده شورا در هیئت حل اختلاف مالیاتی