امروز شنبه 29 خرداد 1400

پیام نوروزی سال 1399

معرفی اعضای شورای پنجم

Nabiollah Akhondi02

نبی اله آخوندی

محل کار : اداره آموزش و پرورش

رشته : کارشناس ارشد علوم سیاسی و کارشناس ریاضی

 

سمت:

1- عضو کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و گردشگری

2- عضو کمیسیون فرهنگی

3- عضو کمیسیون حقوقی

4- نماینده شورا در کمیسیون سلامت ماده 6 آیین‌نامه شهردرای‌ها