امروز پنجشنبه 29 شهريور 1397

پیام نوروزی سال ۱۳۹۷

معرفی اعضای شورای پنجم

Nabiollah Akhondi02

نبی اله آخوندی

محل کار : اداره آموزش و پرورش

رشته : کارشناس ارشد علوم سیاسی و کارشناس ریاضی

 

سمت:

۱- رییس شورا

۲- عضو کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و گردشگری

۳- عضو کمیسیون فرهنگی

۴- عضو کمیسیون حقوقی

۵- نماینده شورا در کمیسیون سلامت ماده 6 آیین‌نامه شهردرای‌ها