امروز سه شنبه 31 فروردين 1400

معرفی اعضای شورای پنجم

b_210_0_16777215_00_images_Tourism_Gonbad-Tour_Asbdavani01.jpgمجتمع سواركاري گنبد در سال 1340 با اهداف مسابقات كورس اسب دواني وتوليد وپرورش اسبهاي اصيل تركمن تاسيس گرديد.

بعد از انقلاب مجموعه با تصويب شوراي انقلاب به سازمان تربيت بدني واگذار گرديد ودر حال حاضر مدت سه سال است كه مجتمع با كليه اموال منقول وغير منقول به شركت تجهيز ونگهداري اماكن ورزشي سازمان تربيت بدني واگذار گرديدوا ز سوي ديگر فدراسيون سوار كاري مجموعه را براي مدت نامعلومي از شركت تجهيز اجاره نموده است.
اين مجموعه داراي 120 هكتار زمين كشاورزي،پاركينگ،فضاي سبز،پيست اسبدواني به مساحت تقريبي30 هكتار،سوئيت،ويلا،اصطبل زمستانه وتابستانه،جايگاه مسابقات واستخر شنا
ميباشد.
مسابقات اسبدواني در فصلهاي بهاروپاييز برگزار مي شودو علاقمندان زيادي را ازگوشه وكنار كشور به خود جذب مي كند.مسابقات اسبدواني به جز گنبد در شهرهاي تهران، مشهد،كردستان وبندر تركمن برگزار مي گردد، طول مسافت مسابقه 1400 متر است كه به شكل بيضي است شرايط نام نويسي اسبها به دو صورت انجام ميگيرد.
1ـ داشتن شناسنامه اسب ايراني- داشتن شناسنامه شركت در مسابقات
2- سن اسب نبايد كمتر از18 ماه باشد.