امروز شنبه 29 خرداد 1400

واحد اطلاع رسانی شورا: طی جلسه سیصد و هفتاد و هشتم شورای اسلامی مورخه 14 آذرماه 1394 اعضای کمیسیون‌های شورای اسلامی به شرح ذیل تصویب شد.

 جدول اعضای کمیسیون‌ها:

 

نام کمیسیون اعضا
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی آق پور، امینی، طاطار، عطالر، قرنجیک، نوربخش، یاپنگ غراوی
اداری وحقوقی آق آتابای، آق پور، شیرمحمدلی، طاطار، عطالر، قرنجیک، یاپنگ غراوی
برنامه و بودجه آق آتابای، امینی، پورمندی، شیرمحمدلی، طاطار، نافعی، نوربخش
سلامت ،محیط زیست و خدمات شهری آق آتابای، پورمندی، شیرمحمدلی، عطالر، نافعی
عمران ، حمل و نقل و شهرسازی آق پور، امینی، پورمندی، قرنجیک، نافعی، نوربخش، یاپنگ غراوی

 

نمایندگان شورای اسلامی شهر در کمیسیون‌های شهرداری و سایر ادارات
کمیسیون نماینده
کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر ماده 100 قانون شهرداریها آقایان یاپنگ غراوی و امینی
ماده 77 قانون شهرداریها خانم نوربخش
کمیسیون تحویل و تحول ماده 11 قانون شهرداریها آقایان طاطار و آق پور
هیئت مدیره سازمان آتش نشانی آقای نافعی
کمیته انضباطی و تاکسیرانی شهرداری آقای طاطار
کمیسیون قطع درخت آقای آق آتابای
کمیسیون بند 20 آقای آق آتابای
کمیسیون عالی معاملات آقای شیرمحمدلی
کمیسیون کفالت حوزه نظام وظیفه آقای شیرمحمدلی
کمیسیون تقویم و املاک امور مالیاتی آقای نافعی
هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر مالیاتی شهرستان آقایان قرنجیک و آق پور
هیئت مدیره سازمان اتوبوسرانی آقایان پورمندی و قرنجیک